Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021
 

Κοντά σας από το 1993...Κεντρική Αντιπροσωπεία Ελλάδας και Κύπρου
3

∆ιάτρηση, Φρεζάρισµα, Κοπή Νήµατος

 
 

Ο Ελληνικός κατάλογος ενδέχεται να μην περιέχει το σύνολο των προϊόντων.

 
Τρυπάνι μετάλλων

Τρυπάνι μετάλλων             

Πυρήνας – Τρυπανιού για Μέταλλα (Δράπανο σταθερό σε βάση)

Πυρήνας – Τρυπανιού για Μέταλλα (Δράπανο σταθερό σε βάση)

 
Σωληνωτά ή τρυπάνια θέσεως τρυπάνια βηματισμού

Σωληνωτά ή τρυπάνια θέσεως τρυπάνια βηματισμού

Φρέζες

Φρέζες                                

 
Εργαλεία για φλόγιστρα

Εργαλεία για φλόγιστρα

Κόπτης νήματος -, Διάτρησης (Φιλιέρα)

Κόπτης νήματος -, Διάτρησης (Φιλιέρα)

 
01_02

Τροχόλιθος                             

Τρυπάνια τσοκ

Τρυπάνια τσοκ                   

 
Ψυκτικά και λιπαντικά

Ψυκτικά και λιπαντικά

Σταντ – Εξαρτημάτων για Τρυπάνια

Σταντ – Εξαρτημάτων για Τρυπάνια

 
Τρυπάνια ξύλου

Τρυπάνια ξύλου               

Τρυπάνι πέτρας

Τρυπάνι πέτρας           

 
Πριόνι οπή - Εκκεντροτρύπανο

Πριόνι οπή - Εκκεντροτρύπανο

01_02

Σμίλευση                              

Τα πάντα από ένα προμηθευτή

Σας λύνουμε τα χέρια

Ο ειδικός στη βιομηχανία ξύλου-δόμησης