Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021
 

Κοντά σας από το 1993...Κεντρική Αντιπροσωπεία Ελλάδας και Κύπρου
5

Συγκόλληση, Συγκόλληση

 
 

Ο Ελληνικός κατάλογος ενδέχεται να μην περιέχει το σύνολο των προϊόντων.

 
Βέργες καλλάϊ

Βέργες καλλάϊ                     

Καλλάϊ

Καλλάϊ                                  

 
05 04

Ηλεκτροθερμικός εξοπλισμός

Ηλεκτροκολλήσεις

Ηλεκτροκολλήσεις                               

 
Ηλεκτροκολλήσεις

Σύρματα-Βέργες συγκόλλησης, Ηλεκτρόδια

05 07

Εξαρτήματα συγκόλλησης

 
Σετ κοπής και συγκόλλησης

Σετ κοπής και συγκόλλησης                

Εξοπλισμός συγκόλλησης, Προστασία

Εξοπλισμός συγκόλλησης, Προστασία

 
Πλασματοκοπή

Πλασματοκοπή                     

Τα πάντα από ένα προμηθευτή

Σας λύνουμε τα χέρια

Ο ειδικός στη βιομηχανία ξύλου-δόμησης