Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021
 

Κοντά σας από το 1993...Κεντρική Αντιπροσωπεία Ελλάδας και Κύπρου
6

Συστήματα στερέωσης

 
 
 
Διασυνδετικοί πείροι, Εγκρίσεις, Πιστοποιήσεις

Διασυνδετικοί πείροι, Εγκρίσεις, Πιστοποιήσεις

Υποδοχές σύνδεσης

Υποδοχές σύνδεσης                     

 
Αγκυρωτές υποδοχές

Αγκυρωτές υποδοχές                                       

Υποδοχές πλαισίων

Υποδοχές πλαισίων                                    

 
Στηρίγματα μικρού βάρους

Στηρίγματα μικρού βάρους       

Μόνωση, εξαρτήματα στρεώματος

Μόνωση, εξαρτήματα στρεώματος

 
Μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης

Μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης          

Στηρίγματα με κοιλότητα

Στηρίγματα με κοιλότητα

 
Μεταλλικές αγκυρώσεις

Μεταλλικές αγκυρώσεις                                   

Στηρίγματα μεγάλου βάρους

Στηρίγματα μεγάλου βάρους

Σύνθετες αγκυρώσεις

Σύνθετες αγκυρώσεις               

 

Τα πάντα από ένα προμηθευτή

Σας λύνουμε τα χέρια

Ο ειδικός στη βιομηχανία ξύλου-δόμησης